nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Medlemsavgifter

Nya medlemsavgifter för 2019

IAOPA-EUR har höjt vår avgift med €2.50 och IAOPA HQ med $1.00 under 2017, vilka vi inte tagit höjd för. Därav en höjning av våra avgifter med motsvarande nivå.

 

Prenumerationspriset på AOPA-Pilot har höjts med $10 och det påverkar direkt premium-paketet

 

Aktiva medlemmar  (Se stadgarnas §3)

EK-medlem (*)                          0,00/år Totalt max 12 månader per medlem.

Ordinarie medlem <25 (**)     220,00/år (motsvarande ca 60 öre per dag).

Ordinarie medlem (***)          395,00/år (motsvarande ca 1,10 krona per dag).

Premiumavgift:                      460,00/år (inkluderar AOPA-Pilot)

Stödjande medlemmar

Höjning till                             365,00/år (motsvarande ca 1 krona per dag).

 

 

 

*     Berättigad till EK-medlemskap är person som har flugit solo ombord i ett luftfartyg oavsett typ,
       och vars flygutbildning fortgår.

**   Berättigad till att bli ordinarie medlem < 25 är person som någon gång flugit solo ombord på ett
       luftfartyg som vid avgiftsperiodens start är 24 år eller yngre.

***  Berättigad att bli Ordinarie medlem är person som någon gång flugit solo ombord på ett luftfartyg

       som vid avgiftsperiodens start är 25 år fyllda eller äldre.

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden