nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

 Aktuellt                 

Svensk flygstrategi – workshop på Näringsdepartementet - del 2

25 februari samlades svenska flygbranschen återigen hos Näringsdepartementet för att fortsätta arbetet med framtagandet av en svensk flygstrategi. Vi var något färre denna gång men hade teman på diskussionerna. AOPA Sweden fanns representerade vid temagrupperna "Flygsäkerhet och regelverk" och "Tillgänglighet inkl. flygplatser". Vi hade bra diskussioner med övriga i grupperna och man märker att övriga branschen också känner en liknande frustration som den som vi känner. Men det känns bra att Näringsdepartementet har kallat in oss för att få vara med och förändra.

Följande frågor diskuterades vid de olika borden >>hämta pdf:en här

I gruppen om flygsäkerhet och regelverk har vi framförallt stått upp för allmänflyget när det gäller den tråkiga olycksstatistik som vi hade under förra året. Där påpekade vi följande:

- Allmänflyget kan omöjligt förväntas ha samma statistik som det kommersiella flyget då det är helt olika förutsättningar, risktaganden och syften med flygandet.

- Antalet olyckor är trots allt så få att det nästan diskvalificerar statistiska jämförelser från år till år då enskilda olyckor ger ett väldigt stort utslag.

- Vi har föreslagit att Statens Haverikommission får mer anslag för att utreda dödsolyckor även utanför normalklass.

- Regeringens nollvision för antalet döda i trafiken går helt enkelt inte att tillämpa på allmänflyget, enda sättet att nå den är att ställa allt flyg på marken.

- Acceptera att risken är högre och framförallt att den kanske också accepteras av oss som är brukare. Jämför bil och motorcykel i vägtrafiken.

Sedan hann vi såklart också påpeka att myndighetens avgifter måste bli jämförbara med övriga länder. En åsikt som övriga branschen också delar.

I gruppen "Tillgänglighet inkl. flygplatser" ingick, förutom AOPA, representanter från Business Sweden, KSAK, Sveriges Kommuner och Landsting(SKL), Svenska Regionala flygplatser och Trafikverket. I gruppen diskuterade vi bland annat den risk för nedläggning som de regionala flygplatserna lever under. Hotet kommer från EU och kravet att en flygplats ska uppfylla SGEI-kriterierna (Services of General Economic Interest).

Gruppen var enig om att flygplatser måste räknas in i det totala transportsystemet och infrastrukturbilden. För besöksnäringen är begreppet "Hela resan" viktigt. Det innebär att en turist som kommer till Sverige och Arlanda enkelt skall kunna fortsätta sin resa till andra orter i Sverige. Naturturismen ökar och allt tyder på att det fortsätter så.

Vi var i gruppen eniga om att tillgängligheten till alla Svenska flyggplatser är viktig och måste bli bättre. Vi framförde AOPAs krav på att flygplatser tillåter trafik dygnet runt på flygplatser och att som pilot ha tillträde med passerkort eller liknande elektronisk legitimering. Vi lyfte upp allmänflygets roll i viktiga samhällsinsattser som t.ex. brandbevakning samt utbildning av nya piloter där landets flygklubbar gör ett viktigt arbete.

Vi var eniga om att regeringen har ett ansvar, att i EU arbeta för ett regelverk som ser till landets förutsättningar. Sverige är till ytan Europas femte största land med långa avstånd och kan inte bedömas efter samma mall som de flesta andra länderna i Europa. Det skall vara möjligt att resa tur och retur från södra till norra Sverige under en dag och kunna tillbringa 4-5 tim. på destinationen för arbete. Det bör vara ett nationellt mål och vi vet att med allmänflyg är det en baggis, bara vi får förutsättningarna.

Svensk flygstrategi – workshop på Näringsdepartementet - del 1

 

Tisdagen den 24 oktober deltog AOPA:s Niklas Larsson och Torgny Bramberg i en workshop på Regeringskansliet. Mötet var givande och vi är hoppfulla inför att en ny flygstrategi lanseras nästa år.

50-talet deltagare delades in i åtta grupper med olika teman. Ett 20-tal observatörer från departement och myndigheter satt som åhörare AOPA:s representanter deltog i grupperna Tillgänglighet och Regelverk/Flygsäkerhet. Andra grupper diskuterade bland annat Sociala villkor, Miljöfrågor och utveckling av Arlanda.

Tillsammans med andra branschföreträdare diskuterades högt och lågt vad en Svensk strategi för flyget bör innehålla. AOPA lyfte följande frågor:

 

1.      Privat/affärsflyget skall utgöra en självklar del av transportsystemet. Små orter som aldrig kommer att får reguljärflyg eller snabbtåg har fantastiska möjligheter att ändå ha snabba förbindelser, tack vare allmänflyget. Många små orter har en värdefull infrastruktur som flyget håller i drift – utan kostnad för det offentliga.

2.      Avgifterna - Kostnaderna måste sänkas Detta är branschen överens om.

3.      Tolkning av regelverk - Transportstyrelsen får inte sätta en högre nivå på EASA-reglerna än andra EASA- länder. Nu innebär Transportstyrelsens tolkningar och åtföljande kostnader, i flera fall, sämre konkurrenskraft för allmänflyget vilket ger färre utövare som betalar avgifter och därmed högre kostnader i en ond spiral.

4.      Sveriges viktigaste destination, Stockholm, måste ha besöksvänliga flygplatser för affärs/privatflyget. Både norr och söder om centrum med Bromma som komplement.

5.      Precisera Swedavias uppdrag så att statens infrastruktur – flygplatserna blir tillgängliga på rimliga villkor också för allmänflyget/non-scheduled flygning.

6.      Besöksnäringen växer – och kan växa mycket mer – med allmänflyget!

7.      Utvecklingen kräver bättre tillgång till de större flygplatserna för affärs/privatflyget. Flygplatser skall, precis som vägar, aldrig någonsin vara stängds för trafik.

Ladda ner pdf>>


New regulation means changes for CAMO and Part 145/M/F/66

Impact of commission regulation (EU) 2015/1088 on

CAMO and Maintenance Organisations after 27th of July 2015

On the 27th of July 2015 a new EU Regulation entered into force, COMMISSION REGULATION (EU)

2015/1088. It is related to the work put down by the General Aviation Task Force in Cologne. The

regulation allows for some important alleviations for ELA1non-commercial. Here is some general

information for CAMOs and Maintenance Organisations.

How does this affect a CAMO?

The regulation introduced the self-declared aircraft maintenance programme. This enables the

aircraft owner to make deviations from TBO, Service Bulletins and other non-mandatory service

recommendations. By doing so, the owner is also responsible for his/her decisions on deviations.

The CAMO may not challenge the decisions nor become responsible for the consequences of the

deviations. When conducting the airworthiness review a CAMO verifies that maintenance is done

according to what is stipulated in the AMP, just like earlier.

To be able to review a self-declared AMP you will have to change your CAME (Continuing

Airworthiness Management Exposition). It will be a minor change with added instructions for

reviewing this kind of AMP. Ask your CAA for guidance if you are uncertain.

How does this affect a Part 145 or M.A. Subpart F Maintenance Organisation?

A maintenance organisation can obtain authorization to do airworthiness review and AMP review

(only self-declared). Authorization requires compliance with certain conditions that can be found

under M.A.901 point (l).

It requires changes in your MOE/MOM (Maintenance Organisation Exposition /Manual) and an

application for extended privileges and change of the maintenance organisation approval certificate

(Form 3).

The regulation introduced the self-declared aircraft maintenance programme. This empowers the

aircraft owner to make deviations from TBO, Service Bulletins and other non-mandatory service

recommendations. By doing so, the owner assumes responsibility for his/her deviations and your

organisation may not challenge the decisions nor become responsible for the consequences of the

deviations. When conducting the airworthiness review you should make sure that the maintenance

is done according to what is stipulated in the AMP.

The competent authority must be notified if defects are found during the annual inspection and the

airworthiness review that can be linked to decided deviations in the self-declared AMP.

There is no doubt that this is the future of light aircraft maintenance, the new Light Part-M, that

hopefully enters into force during 2017, will most likely include further alleviations and more authority

being transferred to independent certifying staff, Part 66. IAOPA believes that these new rules will

reduce the cost of maintenance without adding risk and hence increase the market for the benefit of the

whole industry. More aircraft will become airworthy which gives maintenance personnel and

organisations more work and a brighter future.

Hämta dokumentet här>> och dela med din verkstad.

AOPA-S

Nicklas Larsson


20150728

AOPA Fly-In 2015 - Inställt!

AOPA-Swedens FLY-IN den 1-2/8 2015 på Ljungby-Feringe flygplats ställs in!

P.g.a. hård arbetsbelastning bland aktiva i AOPA-Sweden så vill inte tiden riktigt räcka till! Vi har därför beslutat att ställa in årets Fly-In på Ljungby Feringe flygplats. AOPA-S beklagar naturligtvis detta och att information kommer så här i elfte timmen. Det hela var planerat nu till helgen den 1-2/8. Beslutet var tungt men nödvändigt. Antalet ärenden för AOPA-Sweden att behandla hittills i år har varit osedvanligt stort, och detta i kombination med vakanser på flera viktiga funktioner ställer till det för oss en hel del. Dock har vi samtidigt många glädjande nyheter på flera områden. Mer om detta i kommande medlemsutskick!

Kör försiktigt i flygtrafiken!

AOPA Sweden gnm

Jan Stridh - Member Relations.


20150707

AOPAs arbete ger resultat!

Under våren har AOPA-Sweden arbetat med att få Transportstyrelsen att börja tillämpa FCL.945 som innebär att en instruktör kan förlänga enmotorbehörigheter direkt i pilotens certifikat. Tack vare AOPAs dialog med Transportstyrelsen tillämpas nu den nya regeln i Sverige. FI(A) och CRI(A) kan nu, efter ansökan, förlänga enmotorbehörigheter och piloten behöver inte längre gå till en kontrollant för pappersjobbet.

För att en instruktör ska få skriva på baksidan av certifikatet måste en ansökan skickas in till Transportstyrelsen och läraren erhåller en auktorisation. I dagsläget är kostnaden 710 kronor, detta för att man tar betalt för varje påbörjad halvtimme enligt den normala timtaxan. I vår dialog har vi föreslagit ett betydligt enklare och billigare tillvägagångssätt men vi har hittills inte fått gehör för det, därför fortsätter vårt arbete i denna fråga! Vi anser att denna auktorisation ska ingå i den avgift som myndigheten tar för en instruktörsbehörighet.


Är du FI eller CRI och vill skaffa dig en auktorisation? Gör så här!

 1. Ladda ner och läs in dig på informationsbroschyren från Transportstyrelsen.
  Du hittar den här>>
 2. 2. Läs in dig direkt FCL.740 och FCL.945 vilka är de bakomliggande reglerna som styr.
  Dessa finns bifogade här>>
 3. Hämta och fyll i ansökningsblanketten från Transportstyrelsen.
  Du hittar den här>>
 4. Maila blanketten till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

När du har fått din auktorisation får du fylla i behörigheten i pilotens certifikat, om eleven även uppfyller de andra förlängningskriterierna.

Tänk på följande:

 • Kolla noga så att alla förlängningskriterier är uppfyllda innan du förlänger en behörighet.
 • Du får som instruktör enbart fylla i certifikatet för de piloter du själv gjort träningsflygning med.
 • Som FI eller CRI får du inte förnya en utgången behörighet. Då krävs PC med kontrollant.
 • Denna auktorisation gäller endast instruktörer och piloter med certifikat utfärdade i Sverige.

20150510

Flight Crew Licence FCL.945 i EU -förordningen 2015/445

Förordningen Trädde i kraft den 8 april i år och innehåller ett antal förenklingar för allmänflyget.

En av dessa är paragraf FCL.945 som säger att det inte krävs en kontrollant för att förlänga en enmotorbehörighet, utan instruktören kan göra det direkt efter genomförd träningsflygning

AOPA är mycket förvånade att Sverige beslutat att inte tillämpa FCL.945 som medför nödvändiga och efterlängtade förenklingar för allmänflyget. Det är vår utgångspunkt och förhoppning att beslutet snarast omprövas och att Sverige börjar tillämpa FCL.945.

Läs brevet här

Bilaga 1

Bilaga 2


20141129

LÄGRE AVGIFTER ELLER ORGANISERAD UTFLAGGNING

Utflaggningstips 1 - Certifikat i Danmark

AOPA har i flera år enträget upplyst TSL och Näringsdepartementet om effekterna av nuvarande avgiftsnivåer. Många av TSL:s medarbetare inser att effekten är en nedåtgående spiral med färre piloter och flygmaskiner och färre som skall betala en växande totalkostnad för TSL:s organisation. Vi har därför, med medlemmarnas nytta i fokus, öppnat en konkret möjlighet att spara in årsavgiften för pilotcert;

 

EU möjliggör som bekant gränsöverskridande rörlighet. Även av luftfartyg och pilotcertifikat. Vi vet att Svenska piloter nu flyger upp för Danska cert i ökande omfattning. Nu har vi också testat att flytta pilotcert till Danmark för att helt slippa årsavgiften på certifikatet. Det fungerar utmärkt. Hanteringen av medical och PC i Sverige för att hålla sitt Danska cert giltigt är också enkelt.

 

Vill Du veta hur man gör: Skriv till info@aopa.se – uppge Ditt medlemsnummer – så får Du gratis - en Guide som steg för steg beskriver hur Du kan gå till  väga.

För att säkerställa att Näringsdepartementet och Transportstyrelsen är medvetna om effekten av förödande höga avgifter har vi skrivit ett brev och bifogat Guiden också till dem.

Brevet kan Du läsa här>>

Utflaggningstips 2 - Certifikat i Polen

AOPA har i flera år enträget upplyst TSL och Näringsdepartementet om effekterna av nuvarande Svenska avgiftsnivåer inom hela allmänflygsektorn. Det händer tyvärr alltför lite - på tok för sent. Med medlemmarnas nytta i fokus testade vi därför att flytta flygcertifikat till Danmark. Det fungerar utmärkt och en förvånande stor andel av våra medlemmar har begärt att få den guide som vi tagit fram för ändamålet.

Efter praktiska prov har vi nu också gjort en guide för ett ännu billigare alternativ; att flytta sina certifikat till Polen. Vill Du veta hur man gör? Skriv till info@aopa.se – uppge Ditt medlemsnummer – så får Du gratis - en Guide som steg för steg beskriver hur Du kan gå till väga. Där finns också svar på frågor om den mycket enkla hanteringen av medicinska intyg och behörigheter.

För att säkerställa att Näringsdepartementet och Transportstyrelsen är medvetna om effekten av förödande höga avgifter har vi skrivit ett brev och bifogat Guiden också till dem.

Brevet kan du läsa här>>


20141022

Inspel till Näringsdepartementets strategiarbete för flyget

När hela flygbranschen träffades på Departementet för att dra igång arbetet med att skapa en svensk flygstrategi gjordes en ”brainstorming” för att identifiera problemområden. Det blev många och ganska spretiga idéer som framkom. AOPA vill också bidra i projektet med en mer beskrivande och strukturerad inventering av allmänflygets utmaningar . Vi har därför skrivit ett brev till Departementets projektledare som lite mer i detalj beskriver GA:s problem men där vi samtidigt föreslår ett antal konstruktiva lösningar. Läs brevet här >>

Projektet har en egen hemsida som säkert blir intressant att följa; Se här>>

Vi hoppas nu att den nya regeringen stöder det påbörjade arbetet – trots ett ofta flygfientligt förhållningssätt.


20140930

Regeringen kallar flyget till strategimöte

I början på augusti fick AOPA en inbjudan till ett möte på Näringsdepartementet. Regeringen har startat ett projekt som går ut på att skapa en strategi för flyget och att ”stärka flygets konkurrenskraft”. Ett liknande projekt har genomförts för sjöfarten. AOPA var enda inbjudna representant för Allmänflyget. Säkert ett resultat av vårt mångåriga arbete att försöka påverka Regeringen.

Bland de 40 inbjudna deltagarna på första mötet 26 augusti fanns bl.a. TSL:s chef Ingrid Cherfils, VD Chetkowich från Swedavia, två från LFV, representanter för flygbranschens arbetsgivare och några fackföreningar. SKL, Gotlandsflyg, Svenskt flyg, SAS, SAAB, Hjelmco, Vinnova och VD från Stockholms handelskammare var också med. Tre departement deltog med sammanlagt 16 lyssnande deltagare. Niklas Larsson och Torgny Bramberg representerade AOPA.

Målet är att under senvåren 2015 ha definierat en strategi för att ”stärka flygets konkurrenskraft”. Fack och flygbolag har stora problem med konkurrenter som köper bilig arbetskraft och flaggar ut flygmaskiner. Arlandas inflygningar och miljötillstånd liksom de regionala flygplatsernas ekonomi togs upp som hot mot Sveriges utveckling. AOPA hade iför mötet informerat departementet om våra viktigaste punkter så här;

1. Avgifter och konkurrens:

TSL:s avgifter måste ligga på en jämförbar nivå med konkurrentländer. Sveriges perifera läge motiverar målet: Lägsta avgifterna i norra Europa. Pilotutbildning och certifikat ”flyttar” nu till billigare länder. Flygmaskiner börjar nu också omregistreras. En perifer, glest befolkad nation har fantastiska möjligheter att dra fördel av GA (General Aviation  allmänflyg) Jfr Alaska.

1.1. TSL:s ”finansiering genom direkta avgifter” har radikalt försämrat Sveriges konkurrenskraft särskilt inom GA. Antalet piloter (entry level) har halverats sedan sekelskiftet. Bara 2008 – 2012: Sverige -14%, jfr Tyskland + 3%.

1.2. TSL:s ”tillsyn” upplevs som tidsödande kontroll av formalia, skriftliga rutiner och dokumentation som inte ger någon mätbar positiv effekt alls i operativ verksamhet. Olycksstatistiken stöder uppfattningen. AOPA förordar en övergripande studie av metoder och principer/struktur. Reglering måste baseras på evidens med tydliga, mätbara mål. Myndighetens interna ”bedömningar” är inte acceptabel grund för reglering.

1.3. TSL:s tolkning av EASA-bestämmelser och implementering av regler för GA - måste ske i samråd med branschen. TSL:s positioner i EASA måste förankras och redovisas öppet.

2. Infrastruktur.

2.1. Stockholm, Sveriges viktigaste destination för GA, saknar flygplatser för basering/besökande. KSL har misslyckats med uppdraget att ersätta Tullinge och Barkarby. Företag i glesbygd där underlaget aldrig kan motivera snabbtåg eller reguljärflyg är särskilt utsatta då Swedavias ”ekonomiska styrmedel” som nu också stängt Bromma. Hur kan infrastrukturen som destruerats ersättas? Privat kapital är inte tillgängligt p.g.a. den politiska risken.

2.2. Flygplatser på många orter i landet är nu ofta stängda när CAT (commercial air transport) inte kräver öppethållning. Enkla tekniska lösningar kan öka tillgängligheten. Sverige behöver en politik och tydligt nationellt ansvar för tillgängligheten.

2.3. C:a 160 flygplatser drivs av flygklubbar. Hur kan förutsättningarna ändras så att bränsletillgång & tillgänglighet förbättras?

2.4. Se över hur besökande GA kan välkomnas med lättillgänglig information och låga avgifter. Mål: Enklast i EU – mest välkomnande.

3. Övrigt

Swedavia har själva beslutat frånta GA tillgänglighet till flygplatser med hänvisning till att man inte har ansvar för GA och har ett uppdrag som är strikt företagsekonomiskt. På Bromma har detta orsakat GA (småföretag och privatpersoner) kostnader i storleksordningen 100MSEK men också rent operativa katastrofer. Sveriges infrastruktur för flyget måste styras av nationella övergripande hänsyn. Swedavias roll måste ses över.

Vi är försiktigt positiva efter mötet men förväntar oss inte att problematiken kring Allmänflyget försvinner. Det är en framgång att regeringen har insett att svenskt flyg behöver stärkask på alla nivåer.

Torgny Bramberg


20140427

Mer tillgänglig Instrument Rating är nu en realitet


(översättning och förkortning av artikel i IAOPA News)

Den sedan länge väntade regleringen för en mer tillgänglig IR har blivit verklighet. Regleringen, EU No 245/2014, är en del av ett paket med flera signifikanta förbättringar för GA. Det nya paketet innehåller:

1.       Introduktionen av den nya Enroute Instrument Rating (EIR)

2.       Krav på teoretiska kunskaper som anpassats till vad som är relevant för att flyga icke komplexa flygplan med PPL

3.       En kompetensbaserad utvecklingsväg för att uppnå full IR

4.       IR behörighet från tredje land (ex. USA) som uppfyller ICAO standard kan får tillgodoräkna sig både teoretisk och praktisk kompetens till fullo

5.       Möjlighet för IR behöriga från tredje land som bor i EU att fortsätta flyga till 8 April 2015 innan krav på EU behörighet krävs

6.       Den specifika UK IMC ratingen kommer att vara giltig åtminstone till 2019

Enroute Instrument rating (EIR) är ett nytt begrepp som tillåter en pilot att flyga IFR under Enroute fasen av en flygning. Kravet på utbildning är minimum 15 timmar instruktionstid. Den medger inte en IFR-inflygning eller start. Både start och landning måste alltså ske under VFR. Övergång från IFR måste ske på minimum enroute-höjd vilket normalt är 1000 fot över högsta hinder inom 5 NM. EIR medger inträde i kontrollerad luft.

De teoretiska kunskapskraven har reducerats rejält och undervisningstiden beräknas till 80 i stället för de 200 som krävdes för full IR. Det mesta kan dessutom läsas in genom distanskurser. Fysisk närvaro i utbildningslokal kan vara så lite som åtta timmar. Utbildningen ger en god grund för full IR.  Dessutom kan man flyga en viss del av utbildningen med en Instrumentinstruktör utanför flygskolan. Detta kommer att skapa nya möjligheter för Sveriges klubbar eftersom man kommer att kunna flyga en del av kursen på hemmafältet - med fördel i ett flygplan man flyger till vardags.

Den nya kompetensbaserade vägen till full IR är också ny – särskilt för PPL piloter som kan ha instrumentträning från EIR eller t.ex. ha flugit IFR i annat land. Den nya kompetensbaserade vägen till IR kräver 40 timmars instruktion men upp till 30 timmar kan tillgodoräknas från tidigare erfarenhet och skolning. T.ex. från utbildning i USA.

En utbildning till IR i USA och minst 50 timmar IFR/PIC kan direkt konverteras till ett EU(EASA) IR efter uppflygning. IAOPA jobbar på att EU skall acceptera FAA licenser även efter 8 april 2015 när det formella kravet på EASA-cert för ”residents” i EU träder i kraft.

Med detta har vi uppnått en IR som är realistisk och praktiskt uppnåelig för Europeiska PPL piloter.


20140220

LÄGRE AVGIFTER ELLER ORGANISERAD UTFLAGGNING

AOPA har i flera år enträget upplyst TSL och Näringsdepartementet om effekterna av nuvarande avgiftsnivåer. Många av TSL:s medarbetare inser att effekten är en nedåtgående spiral med färre piloter och flygmaskiner och färre som skall betala en växande totalkostnad för TSL:s organisation. Vi har därför, med medlemmarnas nytta i fokus, öppnat en konkret möjlighet att spara in årsavgiften för pilotcert;

 

EU möjliggör som bekant gränsöverskridande rörlighet. Även av luftfartyg och pilotcertifikat. Vi vet att Svenska piloter nu flyger upp för Danska cert i ökande omfattning. Nu har vi också testat att flytta pilotcert till Danmark för att helt slippa årsavgiften på certifikatet. Det fungerar utmärkt. Hanteringen av medical och PC i Sverige för att hålla sitt Danska cert giltigt är också enkelt.

 

Vill Du veta hur man gör: Skriv till info@aopa.se – uppge Ditt medlemsnummer – så får Du gratis - en Guide som steg för steg beskriver hur Du kan gå till  väga.

För att säkerställa att Näringsdepartementet och Transportstyrelsen är medvetna om effekten av förödande höga avgifter har vi skrivit ett brev och bifogat Guiden också till dem.

Brevet kan Du läsa här>>


20130828

AOPA ifrågasätter beslut om temporära restriktionsområden i samband med Barack Obamas besök i Stockholm

AOPA-Sweden har ställt sig starkt ifrågasättande till upprättande av temporära restriktionsområden över Stockholm i samband med Barack Obamas besök i Sverige 4-5 september. Områden som är onödigt stora och konstiga restriktioner som t.ex. att UL inte får flyga men det går bra med en PA-28! Det är också, enligt FPC som hjälpt oss tolka detta, flygförbud enligt inre områdets regler för ESSE ATZ. Alltså är flygplatsen i princip helt stängd mellan kl 8:00 4/9 till 13:00 5/9 lokal tid! Restriktionernas gränser framgår av aktuellt

AIP SUP 37/2013. Restriktionerna gäller upp till FL 180. Det uppmanas till stor försiktighet vid flygning i

närområdet så att inte passering in i området sker av misstag!

AOPA-Sweden har varit i kontakt med Transportstyrelsen som utfärdat detta och de ger svaret att kraven från USA:s Secret Service mfl amerikanska aktörer har varit mycket stort. Från svensk sida har både polis, försvarsmakt och transportstyrelse försökt begränsa området till vad man normalt brukar upprätta. Det har dock från USA: sida varit ett mycket starkt krav på stora restriktionsområden. Transportstyrelsen har gjort vad de kan anser de och i nuläget råder den militära klyschan ”gilla läget”.

AOPA har trots detta beslutat att överklaga hela detta förfarande till förvaltningsrätten. Det är t.ex. inte tillåtet i yttre området med bruksflyg, som t.ex. FFK utgör, men firmaflyg och GA är tillåtet! Avancerad flygning är förbjudet så man får inte banka mer än 59 grader! Det finns många fler konstigheter och motivationer saknas också! Vi noterar också att Rikspolisstyrelsen gjort konsultationerna och inte Transportstyrelsen!

AOPA anser att så här får det bara inte gå till! Vi som medborgare har rätten till att vistas i vårt eget lufthav. Detta oberoende av anledning inom lagens gränser. Detsamma gäller redan, och utan nämnvärda inskränkningar, även markbunden trafik. Varför ska vi GA-piloter särbehandlas?


20130521

Nyhet för höjdrapporterande transpoder!

Den 17 april drog EASA äntligen in AD 2006-0265, varvid 24-månaders kontroller av höjdrapporteringen avslutas. Samtidigt utgavs SIB 2011-15R1 med rekommendationer för hur korrekt höjdrapportering kan övervakas av operatören.

AOPA-Sweden har efter många brev äntligen lyckats få EASA att lyssna på sakskäl, ett av dem var att det inte är något som hindrar att det uppstår ett fel i höjdrapporteringen dagen efter kontrollen, och att man då i teorin flyger nästan 24 månader med felaktig rapportering. Som vi alla, även EASA, förstår lär trafikledningen upptäcka ett sådant fel långt tidigare.

Upprinnelsen till EASA-Ad:n var en FAA-AD från 1999 som gällde enbart stora luftfartyg, och som drogs in ett år senare då man inte hittade mer än någon enstaka felaktig encoder.

Som ett ytterligare glädjeämne kan noteras att i sidfoten på SIB 2011-15R1 står:

"This is a recommendation. Recommendations are not mandatory."


Vi får väl hoppas att TS läser även denna rad.


20130417

Lägre skatt på flygbensin?

Hjelmco oil har efter idogt arbete lyckats övertyga Regeringen om att blyfri flygbensin faktiskt är förtjänt av en skattelättnad. Så här står det i årets vårbudget:

Promemorians förslag:

Energiskatten för flygbensin som används för privat ändamål och som har en blyhalt om högst 0,005 gram per liter, sänks till 3 kronor och 16 öre per liter.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Sänkningen är c:a 75 öre per liter. Dagens pris vid pump på Bromma är som en jämförelse 17.78 kr/liter.

Läs mer på Hjelmco.com>>


20130416 

Luftfartsrådet –välkommet initiativ av Regeringen

AOPA blev i mars inbjudna till Näringsdepartementets Luftfartsråd. Rådet består av flygbolag, organisationer och flygplatsrepresentanter men också Transportstyrelsen, Swedavia och LFV. Rådet har legat nere under ett antal år men nu kan vi glädjas åt Näringsdepartementets initiativ som ger flyget en möjlighet att ganska informellt diskutera gemensamma frågor.

 

Inför mötet hade AOPA anmält några punkter som vi ville ta upp på mötet. Mötestiden blev lite knapp för en ordentlig förklaring av våra frågeställningar. För att ytterligare uppmärksamma departementet och deltagarna på allmänflygets problem, som bara Regeringen kan lösa, har vi nu skrivit ett brev till Departementet och Luftfartsrådets deltagare.

Läs brevet här>>


2013-04-06

Svenskt Allmänflyg sörjer Sven-Inge Ander.

Det är med bestörtning vi inom AOPA Sweden tagit del av det fruktansvärda beskedet att Sven-Inge Ander, FFK:s kårchef, mycket hastigt lämnat oss. Våra tankar går i första hand till Sven-Inges familj och nära vänkrets, men även till ett Svenskt Allmänflyg i stor sorg.

 

Sven-Inges insatser i FFK för bevarandet och utvecklingen av Svenskt Allmänflyg kan ej överskattas. I tider av omvälvningar och hot mot friheten för enskilda att på egen hand fritt vistas i lufthavet stod Sven-Inge i frontlinjen. Rak som en fura med integritet som få. Sven-Inge var, tack vare sin personlighet i kombination med stor kunskap och ett outtröttligt engagemang, en ledare som genom sina insatser vann en obestridlig respekt på alla nivåer i Flygsverige. Nu finns han inte mer bland oss, och saknaden växer för varje dag.

 

Känslan som infinner sig då man rullat ut maskinen ur hangaren, satt sig till rätta, taxat ut, dragit på och nu glider upp i lufthavet för att alldeles strax fritt sväva fram bland molnen är just den känsla som Sven-Inge delat med alla oss som flyger. Skillnaden är att Sven-Inge dessutom ägnat i stort sett all sin övriga tid åt att se till att fler människor än han själv får denna möjlighet. Tomrummet efter Sven-Inge är stort samtidigt som det till stor del är fyllt av ljusa minnen och nya möjligheter skapade av Sven-Inge för oss alla. För allt detta vill vi ödmjukt säga:

 

Tack Sven-Inge! Vi saknar Dig!


Enklare Certifikat, lägre kostnader - Ja tack!

De nya certifikatreglerna som EU antagit, Part FCL, börjar delvis tillämpas i Sverige från den 8 april 2013 enligt beslut från Transportstyrelsens Luftfartsavdelning(TSL). Det kommer ett nytt certifikat LAPL, som medför mindre administration och en lägre utbildningskostnad för eleven. Vi räknar med att det blir en nystart för allmänflyget med en ökad elevtillströmning. Här vill TSL skjuta upp införandet till 8 april 2015, med hänvisning till myndighetens internutbildning etc.

AOPA kräver i våra kontakter med TSL att reglerna om LAPL börjar tillämpas senast 8 april 2013. Det kommer på sikt att ge lägre kostnader och fler piloter på våra klubbar. Regelverket är redan på plats och kräver enbart ett enkelt beslut från TSL. I våra kontakter med myndigheten har man gett en viss öppning, men håller fast vid att man planeringsmässigt håller på 2015 som införandeår för LAPL. Regeringen kräver regelförenklingar. Nu gäller det att vi från flygsverige påverkar myndigheten maximalt!


2012-11-11

AOPA-Sweden uppmärksammar Regeringen

   på att Danmark avstår från nästan alla årliga avgifter och inför i stället en passageraravgift för samtliga resenärer i tung luftfart.

AOPA-S uppmanar därför Regeringen att snabbt se över sitt beslut att överföra myndighetsavgiften på oss inom GA

Läs brevet till Regeringen>>


2012-11-10

Lite goda nyheter – med mersmak

Vi kan – i årets budgetproposition, - kanske se spåren av en strimma sans och vett när det gäller Transportstyrelsens avgifter. Riksdagen beslutade 2010, på Regeringens förslag, att innehavare av tillstånd och certifikat inom luftfarten skall betala 50 Miljoner kronor mer i avgifter. Ökningen fasas in från 2013. Orsaken är att den Myndighetsavgift på 9,50 som hittills tagits ut av passagerare i kommersiell luftfart skall tas bort. Bortfallet i Transportstyrelsens intäkter som då uppkommer skall täckas av högre avgifter på tillstånd och certifikat. Regeringen struntar i, - eller har missat, att dessa avgifter är en betydande del av kostnaderna för många, framför allt små aktörer. Särskilt inom allmänflyget.

Borttagandet av Myndighetsavgiften är en del av ”ändrad finansieringsform” för Transportstyrelsen som AOPA, sedan två år, verkat för att ändra. Vi har skrivit till-, och uppvaktat Näringsdepartementet och Riksdagen för att skapa insikt i hur skadlig och ogenomtänkt ändringen är. Möjligen kan ett resultat av det arbetet nu skönjas. Dels kommer införandet, precis som AOPA krävt, att skjutas upp. Dels lovar Regeringen att ”återkomma till…” avvecklingen av Myndighetsavgifterna. Det inger hopp. I budgetpropositionen 2012 står det nu;

Regeringen delar Transportstyrelsens bedömning att en avveckling av myndighetsavgiften bör skjutas upp. Vidare är det regeringens bedömning att det finns anledning att återkomma till när och under vilka former en sådan avveckling kan ske.

Vi vet ännu inte vad det betyder, mer än att genomförandet skjuts upp. Nu stärks AOPAs argument av att Danmark just nu INFÖR en myndighetsavgift och minskar direkta avgifter. Den som skrivit i budgetpropositionen verkar inte till att Myndighetsavgiften redan 2013 sänks från 9,50 till 6,50 och att flera avgifter höjs dramatiskt. Med många onödiga, intelligenta och skadliga konsekvenser för Sverige.

Lite mer om varför

På departementet förklarar man ändringen med att Myndighetsavgiften har karaktär av skatt på flygbiljetter och därmed måste riksdagen besluta om avgiften. Därför har man bestämt att ta bort Myndighetsavgiften och i stället höja avgifterna för tillstånd och certifikat. Man kan förmoda att tanken bakom är att flygbolagen avkrävs högre avgifter i stället för myndighetsavgiften - som sedan läggs på biljettkostnaden och som passagerarna sålunda indirekt kommer att betala för tillsynen. Vad man i så fall missat är att alla utländska operatörer som inte betalar för tillsyn och certifikat i Sverige får en frisedel. Och en konkurrensfördel. För allmänflyget är ändringen ett dråpslag. Vi kan inte fördela avgifterna på många passagerare.

Efter ett decennium av skenande avgifter från ”vår” myndighet kommer nu därmed en ny källa till ytterligare en omgång av än mer destruktiva avgiftshöjningar som nu trots allt kan komma att omprövas.

2013 sänks dock myndighetsavgiften från 9,50 per biljett till 6,50. Då höjs avgifterna för t.ex. FTO (Flight training organization) med 410%, part 145 verkstad 70 – 90%. För skolor som utbildar till del 147-tekniker ökar avgiften 2013 med 54% och hamnar på en nivå som är tre gånger så hög som i Danmark och Norge, fem gånger den i UK och > 25 ggr så hög som i Polen, Estland och Lettland.

Vad gäller krångel och avgifter artar sig 2012 sig till ett mycket positivt år för allmänflyget. Den antydan om omprövning av brottagandet av myndighetsavgiften som budgetpropositionen innehåller är på ett övergripande plan den tredje goda nyheten i år. Först började EASA att i grunden ompröva regleringen av allmänflyget – i positiv riktning. Därefter har AOPA inbjudits till Transportstyrelsen för att delta i ett ”förenklingsarbete”. Vi har anledning att se fram mot 2013 med viss förväntan.

Torgny Bramberg


20121104

Swedavia försöker runda lagar och regler 

Marktjänst på Arland, del 2.

AOPA ger inte upp trots Sweavias alla tricks att runda lagen, vi har skrivit ett brev till flygplatschefen på Arlanda med uppmaning att följa lagar och regler. Vi håller även Landvetter och Bromma under bevakning.

Läs brevet här>>

Vi har tidigare rapporterat om att Transportstyrelsen meddelat Swedavia att de "inte har rätt att fatta beslut om att begränsa tillträde till marknaden för marktjänster inkl. rätten till egenhantering."

Läs brevet från TSL>>


20121009

Cessna-ägare avgör själva om underhåll

Michel Erb, tyska AOPA har bett EASA om ett klargörande huruvida Cessnas Supplemental Inspection Documents gällande korrosionsinspektioner på 100/200-serien är att betrakta som obligatoriska eller ej. Svaret från Rosa Tajes, Continuing Airworthiness Rulemaking Officer, EASA innebär att EASA än en gång slår fast att allt utom AD-notes och Airworthiness Limitations är blott rekommendationer.

Det innebär att Cessna-ägaren själv avgör vad som ska inspekteras. Allt eller inget, eller något däremellan.

Den som väljer att göra alla inspektioner kommer troligen billigare undan om han köper ett nytt flygplan.

Transportstyrelsen har i och med detta fått ytterligare en påminnelse om att MFL AIR 3-2011 bör revideras.

I MFL:et står nämligen att alla återkommande åtgärder ska inkorporteras i underhållsprogrammet.

Uppenbarligen stöder inte EASA detta synsätt.

Transportstyrelsen har härmed hamnat i en ohållbar situation och AOPA-Sweden uppmanar åter Transportstyrelsen att ändra denna MFL så att den är i överensstämmelse med de bestämmelser den avser förtydliga.


20120916

Miljöpartiet, vad är syftet?

Fanatiker finns i alla organisationer, ofta oönskade. Sakligt okunniga med difusa agendor gör de sig allt oftare synlig i lokala debatter om allmänflyg ute i landet. I Varberg hettade det till rejält i debatten då AOPA gav sig in i leken.

 

 Vi som flyger privat på olika sätt inom allmänflyget i Sverige förvånas ständigt över hur lite människor utanför vår sektor känner till gällande faktiska förhållanden om sådant som t.ex. allmänflygets ringa miljöpåverkan. Denna allmänna okunskap är fanatiska miljökämpar inte sena att utnyttja i obskyra syften. I lokala debatter gör dessa fanatiker allt för att piska upp fientliga stämningar mot flygverksamhet, och inte sällan förekommer dessa fanatiker i ledande befattningar i lokala partiorganisationer.

 

 MP i Varberg har i en rad insändare i lokalpressen försökt göra en lång rad direkt felaktiga påståenden om allmänflyget till ”sanning”. Detta så till den milda grad att t.o.m. rättsäkerheten gällande Varberg Getteröns flygplats riskerar äventyras.

 

 Det hela kom till AOPA Swedens kännedom, och naturligtvis ser vi ytterst allvarligt på dylika förehavanden. Vi håller med MP om att miljön i alla lägen måste värnas. Detta är en av anledningarna till att vi rekommenderar samhället att bejaka allmänflyget då detta trafiksystem ger klart mindre miljöpåverkan än t.ex. en personbil vid resor på mellan 200-2000 km. Med modern materiel reser 4 personer lätt i 250km/tim på ca halvlitern milen över både land och hav, men fakta som dessa lyssnar inte MP till.

 

 AOPA Sweden tog den offentliga tidningsdebatten med MP i Varberg till en mera saklig nivå, och inbjöd även samtliga lokalpolitiker, inkl. MP till en informationskväll i Folkets Hus i Varberg-

 

 Följande PDF-filer innehåller hela händelseutvecklingen med både tidningsdebatten och ett balanserat reportage om informationskvällen. Naturligtvis lyste MP med sin frånvaro bland åhörarna i Folkets Hus. Förmodligen vågar inte MP se sanningen i vitögat. På följande länkar finns mycket tänkvärt:

 

120822 – MP i Hallans Nyheter och VarbergsPosten (Samma insändare i båda tidningarna) >>>>

 

120825 – AOPA svarar MP i Hallands Nyheter >>>

 

120829 – AOPA Svarar MP i VarbergsPosten >>>

 

120830 – MP svarar AOPA i Hallands Nyheter >>>

 

120905 – AOPA läxar upp MP ordentligt i Hallands Nyheter >>>

 

120914 – Reportage om AOPA Sedens informationskväll i Varberg. >>>


20120826

Nu har Ölanda fått ny beläggning!

20120824-044.jpg

ESMZ

Det känns bra att detta projekt äntligen är i hamn.

Projektets syfte har varit att upprusta flygplatsen genom att renovera och nyasfaltera banan och tillhörande taxibanor och parkeringsytor. Ett fungerande flygfält på norra Öland gynnar både turism,boende och företagande genom ökad tillgänglighet för både inhemska och utländska besökande.

Vår ansökan om projektstöd beviljades med stöd av förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd.

Stödmyndigheten bedömde att projektet bidrar till att uppfylla landsbygsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen, Borgholms Kommun och Sparbanksstiftelsen om totalt 1435000kr har gjort detta möjligt.

Hoppas att det finns fler föreningar ute i landet som kan nyttja dessa möjligheter till att förbättra sina flygplatser och rusta upp från gräs tll asfalt.

Pengar finns i fonderna!

Bengt Eklund


20120823

AOPA-Sweden har gjort det igen.

EASA har nu förslaget att AD (LVD) angående den förhatliga transpondertesten tas bort, se bifogat underlag. Detta kommer att spara flygplanägarna ca 1,500 kr vartannat år, dvs. mer än vad avgiften till AOPA-Sweden är.  

Läs även EASA PAD No.: 12-109-CN>>

Lennart Persson


En sorgens tid för GA i Sverige.

Under juli och augusti har General Aviation i Sverige drabbats av sorg. Gällande reseflygandet så har det lyckligtvis, än så länge förskonats i år.

Men våra bröder och systrar i Svenska Skärmflygsförbundet har drabbats oerhört hårt. Vi inom AOPA Sweden delar sorgen, och tankarna går till flygarna och deras familjer.


Läs mer på Svenska Skärmflygsförbundets hemsida >>


20120827

Ingen obligatorisk marktjänst på Arlanda

Efter att AOPA agerat i ärendet och får medhåll av Transportstyrelsen

Läs mer>>


20120809

AOPA (MR) hos Varbergs Flygklubb 12/9 2012

En viktig del inom AOPA MR (Member Relations) är mötet med den enskilde piloten och/eller flygplansägaren. Vår målsättning inom ramen för Member Relations är bl.a. att träffa så många piloter och flygplansägare som möjligt, och i direkta samtal samla in information om viktiga frågor där AOPA kan göra skillnad.

 

 Den 12:e september kl. 18:30 är AOPA på plats hos Varbergs FK. Vi håller ett lärorikt föredrag i 3 x 45 min. mellan kl. 18,30 till ca 21,15. Kom och lär Dig hur man bäst når acceptans för GA, om nya regler och om AOPA`s arbete. Vi bjuder även på komiska absurditeter som klubbar, piloter och flygplansägare både i Sverige och andra länder drabbats av på senare tid genom myndigheters agerande! En lång rad nya positiva möjligheter öppnar sig under 2012-2014, och även detta belyses. Föredraget är både informativt och rejält underhållande!

 

 Håll utkik på hemsidan för kommande evenemang. Dessa publiceras tills vidare löpande här under nyheter.
Om Du vill att AOPA kommer till Er flygklubb, eller Ert evenemang, så skicka ett meddelande till oss. Klicka här >>

Väl mött på Varbergs FK

onsdagen den 12:e September kl. 18:30!Trafikutskottet glömmer sin uppdragsgivare

Riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) motionerade i Riksdagen också i år om flygplatser i Stockholm. Nu har Trafikutskottet (TU) svarat på Remissen och avslår motionerna. Svaret är delvis baserat på felaktig information, åsidosättande av riksdagens uppgift och delvis ett försvar av Swedavias affärsintressen. Så får naturligtvis inte våra valda representanter hantera det ansvar som medborgarna anförtrott. AOPA har därför skrivit brev till alla ledamöter i TU för att påpeka bristerna i utskottets betänkande. TU säger bland annat:  ”Det ankommer på det statliga bolaget Swedavia att göra affärsmässiga bedömningar av hur tillgången till flygplatskapacitet ska fördelas, inom de ramar och avtal som lagts fast.” Det är naturligtvis inte acceptabelt att nationell infrastruktur ransoneras till vad Swedavia, ett aktiebolag, bedömer som i deras enskilda affärsmässiga intresse. TU:s ställningstagande kan vara slarv och ogenomtänkt med definitivt oacceptabelt ur ett medborgarperspektiv.
Läs AOPAS:s brev här >>

Margareta Cederfelts motion >>

TU:s hela svar >>


20110515

AOPA kräver ändring av Swedavias uppdrag

Även i år var AOPAs Lars Hjelmberg och Torgny Bramberg närvarande när Swedavia hade årsstämma i slutet av april. Ett antal frågor ställdes under stämman till Styrelsen och både före och efter fanns tillfälle att tala med styrelseledamöterna. Statens representant, Ulrika Nordström, ny på finansdepartementet sedan några veckor, fick av AOPA en koncentrerad lektion i allmänflygets problem med Swedavia.

Allmänflygets problem på Swedavias flygplatser möter en reaktion som i korthet sammanfattas med att ”det struntar Swedavia i”. Inställningen från bolagets ledning och styrelseordförande kommer av deras tolkning av statens definition av Swedavias uppdrag.

Vi har därför tagit initiativet att skriva till Regeringen med begäran om att ändra på uppdragsdefinitionen. Kopia av brevet har också sänts till Swedavas styrelsemedlemmar och till Stockholms stad, Borgarråden Nordin och Hamilton.

Du kan läsa brevet här >>


Nytt om försäkring för AOPA:s medlemmar

 

Sedan ett år tillbaka har du som är medlem i AOPA ett försäkringsskydd. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. En bärande tanke när försäkringen kom till var att alla skulle ha nytta av den och att kostnaden för försäkringen skulle hållas på en rimlig nivå. Vi som på olika sätt skött försäkringen har konstaterat att det kommer en hel del frågor om försäkringen men också önskemål om att kunna komplettera den. Vi har därför bett Förenade Liv att ta fram en komplettering till gruppförsäkring som kan passa för olika behov.

Vi kommer här kortfattat presentera både den försäkring som redan finns och den kompletterande försäkringen som man som enskild medlem får anmäla intresse för.

Medlemsförsäkringen

Ersättning vid olycksfall:

Försäkringen betalar ersättning vid medicinsk invaliditet, d v s bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Ersättning betalas ut även om man får motsvarande typ av ersättning från annan försäkring. Försäkringsbeloppet är 10 prisbasbelopp (2012= 44.000 kr) Ersättning betalas i förhållande till den invaliditetsgrad som olycksfallet ger upphov till, alltifrån 1-100 %.

Försäkringen betalar inte ersättning för kostnader, sveda och värk eller andra moment. Skälet är att många medlemmar förmodligen redan har försäkring med sådant innehåll.

Ersättning vid dödsfall:

Försäkringen betalar ersättning med 1 prisbasbelopp( 2012= 44.000 kr ) till efterlevande vid dödsfall. Ersättningen betalas till maka/make/-registrerad partner eller sambo om man inte vill sätta in annan förmånstagare tex barn. Ändring görs på särskild blankett som kan beställas från Förenade Livs kundtjänst tel 08- 700 40 80.

Försäkringen betalar inte ersättning för kostnader, sveda och värk eller andra moment. Skälet är att många medlemmar förmodligen redan har försäkring med sådant innehåll.

Har du frågor i övrigt om försäkringen kan du kontakta Förenade Livs kundtjänst.

Kompletterande försäkring

Du kan nu komplettera och utöka ditt skydd enligt dina egna önskemål. Dessutom kan du medförsäkra maka/make och andra familjemedlemmar.

Så här kan försäkringen se ut i korta drag:

-Livförsäkring i steg 5- 25 prisbasbelopp.

Prisexempel per månad: 5 prisbasbelopp : -35 år 10 kr , 36-50 år 25 kr, 51-64 år 95 kr

-Sjukförsäkring. Ersättning per månad i steg 1. 400 kr – 4.200 kr. Utbetalningstid max 33 månader. Karenstid 3 månader.

Prisexempel per månad: -35 år 12 kr, 36-50 år 35 kr, 51-64 år 70 kr

Försäkringen innehåller dessutom

-diagnosförsäkring ( vid allvarlig sjukdom, c:a 20 olika diagnoser)

-olycksfallsförsäkring

-barnförsäkring

Intresseanmälan kan göras via mejl eller telefon till Tommy Rudström på Folksam, Tel. 0708 31 50 09. e-post

Seniorförsäkring

När du fyller 65 finns nu också en möjlighet att ansöka om seniorförsäkring. Den innehåller livförsäkring, olycksfallsförsäkring och diagnosförsäkring ( -som gäller vid stroke, cancer och hjärtinfarkt) Du väljer vilka av dessa försäkringar du vill teckna efter eget val.

Du har själv ansvaret för att kontakta Förenade Livs kundtjänst angående ansökan om seniorförsäkring.

Observera att ovanstående information inte är fullständig.

20111222

Spelet om Bromma

Internationella AOPA (IAOPA) och AOPA-Sverige har vid möte med Stockholms stad den 24 oktober 2011 och Swedavia den 4 november 2011 presenterat ett förslag med hemställan om framtida lokalisering av Brommabaserat affärsflyg till ett område som tidigare använts som brandövningsområde. Allt enligt förutsättning att flygplatsen byggs ut enligt de ambitioner som Swedavia har aviserat. Se även

Swedavia har via sina advokater den 30 november 2011 svarat att de för sin del ser Stockholms stad som primär mottagare av denna hemställan samt att man på grund av Brommafrågans komplexitet i detalj ännu icke kunnat bereda ärendet.

Representanter för IAOPA och AOPA-Sverige har den 21 december 2011 sammanträffat med representanter för Stockholms stad. Vid detta möte lämnades från IAOPA/AOPA bl.a. information om ytterligare uppsägningar för avflyttning som Swedavia lämnat. Dessa berör ex.vis Bromma hangarförening (bl.a. SAS flygklubb) och samt aktörer som bedriver affärsflyg med tunga jetflygplan. Sammantaget innebär detta nu med något undantag att Swedavia i princip sagt upp allt Brommabaserat affärsflyg för avflyttning.

Swedavias ambitioner att modernisera och bygga ut Bromma flygplats bör logiskt sett innebära att de aktörer som idag är på flygplatsen borde vara beredda på omlokalisering inom flygplatsområdet. Enbart en utökning av stråkbredden vid en tänkbar ombyggnad till banklass 3 C kräver ytterligare c:a 135.000 m2 och därmed en förändring av flygplatsens disposition. Det totala antalet Brommabaserade affärsflygaktörer kan behöva begränsas till c:a ett tiotal helt enkelt på grund av platsbrist. Exempel på aktörer kan vara juridisk/fysiskt person som bedriver underhåll och service av luftfartyg, hanterar författningsmässiga kontroller av certifikat för flygande personal (FTO=flight training organization), tillhandahåller luftfartyg för affärsflygverksamhet på kommersiell (bolag) och ideell basis (förening), taxiflyg - ambulansflyg, hanterar underarrenden för uppställning av affärsflygplan, driver affärsflygterminal, flygbränsleverksamhet, etc. En och samma aktör kan även kunna täcka in flera typer av de ovan uppräknade verksamheterna såsom sker idag. En aktör behöver således inte innebära verksamhet med ett luftfartyg.

Swedavias ambitioner med Bromma flygplats är hitintills publikt icke konkretiserade på annat sätt än att söka rådighet över Bromma flygplats markområde i form av uppsägningar av arrenden. Det synes ännu icke finnas några konkreta beslut i form av ett finansierat projekt, med projektledare, budget, personal etc.. Detta är nödvändigt när det berör investeringar i flermiljardklassen. För Swedavia är en projektplan, spikad inom omedelbar närtid avgörande för om ambitionerna kan realiseras. Normalt är avskrivningstiden på infrastrukturinvesteringar 50 + år. I detta fall kan avskrivningstiden bli så kort som 18 år, dvs tiden 2020 - 2038 då nuvarande arrendeavtal förfaller. Det är inte möjligt att få lönsamhet med en sådan kort avskrivningsperiod så det finns en eller flera okända parametrar här som f.n. är okända för utomstående.

Till Stockholms Stad har Swedavia ännu icke inlämnat förslag av vad man vill göra på flygplatsen och stadsbyggnadskontoret har därvid inte kunnat ta ställning till om man ställer sig positiv till ett sådant förslag eller ej. Först när stadsbyggnadskontoret ställt sig positivt kan stadsbyggnadsnämnden (med företrädare för politiska partier) besluta om att planarbete får påbörjas eller ej. En så kallad "startpromemoria" måste därvid upprättas av handläggare på stadsbyggnadskontoret. För exempel på hur en sådan "startPM" kan se ut med innehåll och upplägg - se PDF

Vid mötet den 21 december överlämnades en skrivelse till staden där IAOPA och AOPA begär att Stockholms stad tar ansvar för och säkerställer att arrendeavtalet för Bromma flygplats mellan Staden och Staten (sedermera Swedavia) uppfylls. Detta avtal anger klart och tydligt att Stockholms stad genom subvention av arrende (1 krona per år) ställt krav på flygplatshållaren (Swedavia) angående flygplatsens verksamhet. Båda parter har accepterat att flygplatsen skall vara en flygplats för affärsflyget. Efter att Swedavia nu verkställt sina uppsägningar för avflyttning och utan erbjudanden till de uppsagda att omlokalisera inom flygplatsen kan Bromma enligt IAOPA/AOPA-Sverige inte betecknas vara en affärsflygplats längre. Affärsflygorganisationerna har därför skriftligen framfört att man förväntar sig att Stockholms stad skyndsamt agerar och tillser att rättelse sker eftersom ärendet enligt Swedavia ägs av Stockholms stad.

Från stadens sida fanns inget att meddela vad avser IAOPA/AOPA-Sveriges förslag (se tidigare) främst beroende på att Swedavia ännu inte inlämnat något förslag till staden vilket tyder på att bolaget ännu inte konkretiserat sig d.v.s. i klartext - man vet inte vad man vill och kan göra.

IAOPA/AOPA-Sveriges skrivelse till Stockholms som PDF >>

/ Lennart Hjelmberg


2011-12-06

Svar dröjer

AOPA-Sweden var lovat information före senaste månadsskiftet, men den enda information vi har så här långt är att Staden och Swedavia fortsätter diskussionerna över vårt förslag till en fortsatt GA-tillvaro på Bromma flygplats.  Det har inte utlovats något nytt datum för besked.

20111107

AOPA söker lösning på Brommafrågan

AOPA-Sweden har under sommaren och hösten utarbetat ett förslag, som innebär att de uppsagda arrendatorerna på Brommas nordvästra område skulle kunna flytta till det område som tidigare använts som brandövningsområde. Detta skulle kunna möjliggöra en fortlevnad för affärs/firmaflyget på Bromma, eftersom detta ligger söder om banan och bedöms inte störa den tyngre linjefarten. I begreppet affär/firmaflyget ingår även flygklubbar och organisationer som hyr ut sina flygmaskiner för affärsändamål. Föreslaget område är ca 20,000 m2 stort och skulle i så fall förvaltas av AOPA-Sweden. AOPA-Sweden upplåter i sin tur utrymme till de intressenter som finnes. Det finns redan i dag en befintlig infart till området, så påverkan på omgivningen är minimal.

Förslaget presenterade redan under våren för Stockholms Stad att AOPA-Sweden skulle kliva in som huvudman och arrendera ett område på Bromma för det Brommabaserade affärsflyget/firmaflyget.

Vår förre ordförande, Lars Hjelmberg, har under året gjort omfattande research och tagit fram information som är viktig för att förstå Swedavias agerande samt utifrån detta försöka finna lösningar så att det Brommabaserade affärsflyget kan vara kvar på flygplatsen. Lars har dokumenterat detta.

Efter samordning med ansvarigt borgarråd Ulla Hamilton hos Stockholms Stad har sammanträffande skett på Bromma Flygplats mellan AOPA-Sweden och med särskilt utsedd representant från Stadens exploateringskontor i slutet på oktober, ett möte som varade i ungefär 2 timmar. Staden blev då uppmärksammad på de problem/frågeställningar som f.n. föreligger avseende flygplatsen - och dessa är många.

I början av november hölls ett motsvarande sammanträffande med Swedavia och dess advokater.

Ett konkret förslag med aktiviteter har presenterats för både Staden och Swedavia på hur AOPA skulle kunna organisera verksamheten inom arrendeområdet.

AOPA-Sweden har dessutom informerat de uppsagda arrendatorerna på Bromma vid ett särskilt möte.

Swedavia har meddelat att frågeställningarna är komplexa och att något snabbt slutligt besked inte är troligt - men att en indikation på hur det hela uppfattas bör kunna erhållas under slutet av november månad.

Lennart Persson

Ordförande AOPA-Sweden


20111024

Allmänflyget på Bromma uppmärksammat

Swedavias hantering av allmänflygrelaterad verksamhet på Bromma har uppmärksammats av DN i en artikel med rubriken "Modernisering tvingar bort privatflyg" 

Det är glädjande att allmänflygets dilemma uppmärksammas i en av Sveriges största tidningar. Nu väntar vi på den dag då någon grävande journalist tar sig an de rykten om oegentligheter som florerar kring den här tråkiga historien.

>>Till artikeln


20111010

Tillgången på flygplatskapacitet

En av almänflygets vänner i riksdagen Margareta Cederfeldt (M) har motionerat för att säkerställa tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget. AOPA anser detta vara en av de viktigaste frågorna för allmän/privatflyget i Sverige.

Margareta Cederfeldt skriver bland annat att det är "ytterst viktigt att uppmärksamma allmänflygets situation, och att staten tar ett övergripande ansvar för att också denna del av infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Statens ansvar bör således utvecklas i syfte att säkerställa tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget."

Läs motionen här>>


20110906

Flygplatser i Stockholm

Lägesrapport

5 september 2011

AOPA hade i förra veckan ännu ett möte med KSL som sedan två år har ansvaret för Stockholmsregionens ansträngningar att skapa flygplatskapacitet för allmänflyget.

Bakgrund

AOPA lyckades för nästan fem år sedan, efter mängder av presentationer och möten, övertyga de viktigaste politiska makthavarna i Stockholm om att vi då var på väg in i en katastrofal brist på flygplatskapacitet i Stockholm.

Insikten resulterade i att Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), Landstinget, och Länsstyrelsen formulerade ett uppdrag; att skapa flera dellösningar som sammantaget skulle kunna utgöra en helhetslösning för allmänflyget i Stockholm. Carl Cederschiöld fick uppdraget men avslutade med bara en rapport som överlämnades till KSL för två år sedan.

Resultatet som KSL kan redovisa, efter två års arbete ger tyvärr anledning till tvivel. Vi tvingas konstatera de två avgörande frågorna om nya flygplatser 1) VAR och 2) FINANSIERING ännu är helt obesvarade. KSL köpte tidigare i år, som tillägg till Cederschiölds rapport, en konsultstudie som tyvärr presenterar slutsatser som vi inte delar  - läs studien här>>

I långa stycken motverkar den faktiskt sitt syfte. Några exempel på brister: Som ”intressenter” omnämns inte alls affärs/privatflyget utanför flygföretag eller de som har verksamhet baserad på flyg.

För oss som flyger är det självklart uppenbart att vi som använder (huvudsakligen) enmotormaskiner för resande och i jobbet är många, många gånger fler än de få som har sitt levebröd från -, och primärt jobbar med flyget. AOPA har funnit anledning att på 38 punkter invända mot eller kommentera andra brister i konsultrapporten. Begrepp som ”fritidsflyg”, ”småskaligt affärsflyg” och ”hobbyflyg” används i rapporten utan definition och framstår snarast som ett medvetet försök att förringa betydelsen av allmänflyget. Rapporten hamnar oförlåtligt fel när en 800 meters bana avfärdas med att den bara uppfyller ”en liten del av de identifierade behoven”. Då har rapporten enbart ”identifierat behov” hos flygföretag, flygplatsföretag, kustbevakningen, polisen, sjöfartsverket och ambulansflyget. Inte i någon del omnämns eller kvantifieras alla de hundratals företags-, privat eller samägda flygmaskiner som utgör en överväldigande majoritet av allt allmänflyg.

Projektet har saknat resurser med gedigen erfarenhet från branschen och AOPA har därför strävat efter att så mycket som möjligt bidra med vår kunskap om allmänflyg. Vi har bidragit där vi tillfrågats men måste nog konstatera att vårat inflytande verkar ha marginaliserats.

Vi har hela tiden haft som mål att bereda vägen för en snabbast möjliga konkretisering av ett framtida flyplatsbygge och vi har kontinuerligt fört dialog med flera av de 26 kommunerna i Stockholmsregionen.

Efter senaste mötet med KSL beslöt vi att göra en ny serie uppvaktningar för att säkerställa att alla är medvetna om situationens allvar. KSL jobbar vidare och vårt erbjudande om expertkunskap ligger öppet att utnyttja för deras fortsatta handläggning. Vi hoppas samtidigt naturligtvis att KSL ska åstadkomma något konkret inom den närmsta framtiden.

Torgny Bramberg

Enl. uppdrag.


20110817

2nd Annual ECAS

European Corporate Aviation Summit

Torsdag 8 - Fredag 9, September 2011

Flygvapenmuseum i Linköping

Som AOPA medlem har du möjlighet att utan kostnad deltaga i ECAS konferens i Linköping den 8 och 9 September 2011. 

Vi tackar huvudsponsorer IceFly Aviation AB och Aeropodium för det.

IceFly-Aviation-Logo.jpgAeropodium_logo.jpg

Konferensen är inriktad på firmaflyg men alla är välkomna som vill deltaga.​

Det är en obligatorisk anmälan för deltagande och bör göras snarast på bifogad blankett. 

I anmälningsblanketten anger man AOPA Sweden i en tom ruta till höger om ”Company”.


För dig som önskar hotell så finns det särskild rabatt för deltagare

på två hotell.

Enkelrum: 1290 SEK - Dubbelrum: 1390 SEK

Priserna gäller per natt inkl. frukost.

​Scandic Frimurarehotellet - Bokningskod  AIRO80911

Tel: +46 13 4953010, E-post: frimis@scandichotels.com

Scandic Linköping - Bokningskod  SWEO80911

Tel: +46 13 4955410, E-post: linkopingcity@scandichotels.com

För de som vill flyga själva till Linköping och SAAB fältet gäller PPR. Då ringer man till Flygklubben på 013 183200 och anmäler sin ankomst och avgång i förtid.

Parkering kan ske vid flygklubbens hangarer.

Agenda >  Anmälningsblsnkett > Aeropodium >  IceFly Aviation >


20110812

Sjöflygdag i Västerås 3/9-2011

Svenska Sjöflygföreningen bjuder in till en sjöflygdag  Lövudden i Västerås.  Läs mer på följande länkar:  Inbjudan   Lövudden   Viktig information   

SSA-Hemsida


20110209

Slakten på Bromma

Den slutliga lösningen för privatflyget i Stockholm.

Bromma flygplats är den sista hårdgjorda banan i Stockholm som kan betjäna privat och affärsflyg. Om planerna är att slutligen ta död på allmänflyget i Sverige så är det förstås klokt att börja i Stockholm.

Swedavia har sagt upp alla arrendeavtal med privat och affärsflyget på Bromma. Hur man än försöker så är det omöjligt att förstå hur det över huvud taget är möjligt att tänka ut dessa stolligheter.

Staden bör som markägare och avtalspart fråga Swedavia hur man avser lösa den delen av avtalet, som säger att flygplatsen ”skall i huvudsak inriktas mot att stödja näringslivets utveckling... genom att vara dels för reguljär flygtrafik och en flygplats för affärsflyget”.

Tullinge, Barkarby och nu Bromma, det är ingen ände på eländet för allmänflyget i Stockholm. Tyvärr lär vi inte få någon hjälp av massmedia. Det kanske är för komplicerade frågor, eller så har de fullt upp med att bevaka prinsessan Madeliene.

AOPA:s ordförande Lennart Persson såg ABC-Nyheterna och hur Kjell-Åke Westin, chef för Bromma flygplats, glatt berättade hur han tänker ta livet av allt privat och affärsflyg i Stockholm. Lennart reagerade och skrev ett brev till  Borgarrådet Sten Nordin.

Läs brevet här>>


20101230

Ny medlemsförsäkring från 1/1-2011.

Vi kan nu meddela att AOPA Sweden tecknat en ny edlemsförsäkring. Den innehåller två delar. En olycksfallsförsäkring och en livförsäkring. Samtliga fullbetalande medlemmar som inte fyllt 70 år omfattas av olycksfallsförsäkringen, medan livförsäkringen gäller för samtliga fullbetalande medlemmar som inte fyllt 65 år.

Premien för försäkringen kommer att betalas via medlemsavgiften. Föreningens ambition har varit att ta fram en försäkring med låg premie men som samtidigt är till nytta för samtliga medlemmar. Denna försäkring är dyrare än den gamla, men avsevärt förbättrad, styrelsen tog på senaste styrelsemötet beslutet att ansluta föreningens medlemmar till denna nya grupplivförsäkring eftersom vi annars har stått utan. Föreningen har nämligen ett gammalt årsmötesbeslut att kunna erbjuda våra medlemmar en pilotförsäkring. Styrelsen kommer att på nästa årsmöte föreslå en prolongering av detta beslut, även om det kommer att påverka medlemsavgiften.

Försäkringsgivare för försäkringen är Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Olycksfallsförsäkringen:

Olycksfallsförsäkringen omfattar samtliga fullbetalande medlemmar.

Den startar den 1 januari 2011.

Försäkringen ger ersättning vid medicinsk invaliditet. Om ett olycksfall leder till bestående besvär har man rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på den medicinska invaliditetsgrad som fastställs. Maximal ersättning är 10 prisbasbelopp (2011=428.000 kr).

Försäkringen gäller inte kostnader för sveda och värk eller liknande utan endast medicinsk invaliditet. Med denna utformning får alla som drabbas av bestående men en ersättning. Ingen behöver betala dubbelt för kostnader som man inte kan utnyttja om man redan har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och flygning är inte undantagen.

Livförsäkringen:

Livförsäkringen gäller samtliga fullbetalande medlemmar som inte fyllt 65 år. Försäkringen börjar gälla den 1 januari 2011. Premie ingår idag i medlemsavgiften.

Om medlem avlider betalas ett prisbasbelopp ( 42.800 kr 2011) till maka/make/registrerad partner eller sambo. Man kan genom ett särskilt förordnande sätta in annan förmånstagare Försäkringen gäller dygnet runt. Flygning är inte undantagen.

Eftersom försäkringen omfattar samtliga fullbetalande medlemmar som ej fyllt 65 år krävs ingen hälsodeklaration.

Livförsäkring för medlemmar mellan 65 och 70.

Som framgår gäller olycksfallsförsäkringen samtliga fullbetalande medlemmar upp till 70 år. Om det finns ett intresse från medlemmar som fyllt 65 år men inte 70 att teckna livförsäkring kommer föreningen att undersöka den möjligheten. En sådan försäkring kan dock bli relativt dyr.

Seniorförsäkring

Medlem som fyller 65 år 2011 eller senare kommer att få ett erbjudande om att teckna en särskild seniorförsäkring.

Temporära medlemmar kan teckna till ovanstående försäkring mot särskild avgift.

Kompletterande försäkring

Den som vill komplettera sin försäkring genom att höja beloppet i Olycksfallsförsäkringen och Livförsäkringen skall kontakta Sven Hoas på Förenade LivTel: 08-700 42 35   E-post


20101030

Motion till riksdagen

AOPA-Sweden tackar Margareta Cederfelt (M) som har lämnat in en

motion till riksdagen om statens ansvar när det gäller tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyget. AOPA-Sweden gläds åt varje riksdagsledamot som förstår skillnaden mellan det kommersiella linjeflyget som transporterar semesterfirare till Thailand och det samhällsviktiga allmänflyget som består av såväl privatflyg som affärs och firma flyg.

Läs motionen>>


20101030

Avgifter till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen (TS) har på uppdrag av Näringsdepartementet gjort en redovisning av Avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet. Näringsdepartementet har sänt den 242-sidiga redovisningen till bland annat AOPA som är remissinstans.

Läs mer>>


20101010

EASA:s förslag på reglering av miljön inom luftfarten, NPA 2008 - 15 har tills vidare lagts åt sidan.​

Detta tack vare den mängd kritik förslaget fick från olika företag och organisationer i Europa, bl.a. AOPA Sweden. Ett klokt beslut av EASA då förslaget innehöll en mängd brister. Vårt arbete har således lönat sig.

Läs förslaget här


20100906

Valet närmar sig.  AOPA hjälper dig att välja. ​

AOPA ställde fyra frågor till våra Riksdagspartier om allmänflyget.

Vad anser ni om:

1. Europaparlamentets resolution (2008/2134(INI)) för allmän och affärsflyget

2. Det faktum att det inte finns en allmänflygplats i Stockholm.

3. Allmänflygets roll och framtid i Sverige 4.

Att flygplatser skall ingå i rikets infrastruktur och inte vara en kommunal angelägenhet

Så här svarade partierna.

Ta med dig frågorna till valstugorna och skicka svaren till oss via kontakta oss så att vi får geografisk spridning också. Frågan om allmänflygplats i Stockholm kan bytas mot framtiden för ditt lokala flygfält.


20100823

Svenskt Flyg firade 100 år. AOPA var där

Vi var cirka 10 stycken, både styrelseledamöter och andra som ställde upp under Stockholm Flygfestival och bemannade vår monter. Vi lyckades värva ett tiotal nya medlemmar. Mer än 100 vykort med motivet att Stockholm saknar flygplats för allmänflyget såldes. Vi fick också ett mycket positivt gensvar på våra listor, som vi tänker lämna över till de politiker som kandiderar i Stockholms län.20100715

AOPA-Sweden sluter företagsavtal med TaxiKurir

TaxiKurir är ett av Sveriges största taxiföretag och finns på mer än 40 orter i Sverige. Företagsavtalet ger AOPA-Swedens medlemmar rabatter och andra förmåner vid taxiresor.

Kortet som behövs för att utnyttja avtalet kommer att skickas till alla medlemmar i samband med nästa förlängning av medlemskapet. Om det finns behov kan kortet även skickas tidigare. Kontakta oss genom att skicka ett kort meddelande här.


20100630

Svenskt Flyg firar 100 år med stor flygdag på Gärdet i Stockholm 21-22 augusti.

Det Svenska Flyget firar sitt 100-årsjubileum 2010. Ett helt sekel har gått sedan den första Air Show i Sveriges historia ägde rum på Gärdet i Stockholm. Där visade 16 olika konstruktörer upp olika 

flygplansidéer för allmänheten. Tillställningen drog då närmare

50 000 besökare.

Upplev flyget som för 100 år sedan när piloten Mikael Carlson flyger Tekniska museets nyrenoverat Bleriot XI-flygplan. Han flyger samma flygplanstyp som förde Flygbaronen Carl Cederström till seger vid tävlingarna under flygdagarna för 100 år sedan.

Parallellt med flygaktiviteterna finns också en utställning med allt för flygintresserade. AOPA-Sweden finns på plats och informerar om verksamheten. Besök oss gärna.

Läs mer om Stockholms flygfestival på www.stockholmsflygfestival.se


20100531

Tyska AOPA besökte Visby.

Visby var målet för AOPA-DE Fly-Out i år. Ett tjugotal maskiner samlades kring klubbstugan på Visby flygfält under pingsten. Det var ett femtiotal medlemmar som tog chansen att se sig om på Gotland, både till lands och även från luften, Bunge fick besök. Tyskarna var här under fyra dagar och några hann även med att besöka Stockholm, Stegeborg och Linköping. Varje morgon kl 0830 var det morgonsamling, med vädergenomgång och lämpliga utflyktsmål presenterades. Det gavs rikliga tillfällen att diskutera gemensamma problem


20100323

Barkarby Flygplats stängdes för gott 31 maj 2010

Efter den negativa domen för Barkarby Flygklubb i Fastighets-domstolen och efter att prövningstillstånd inte beviljats i högre instanser tvingades klubben skriva på ett avtal med Järfälla Kommun om att all flygning på fältet måste upphöra senst den 31 maj 2010.

Enligt samma avtal skall samtliga hangarer och byggnader vara nedmonterade och bortforslade senast 30 juni 2011.

Med detta slås nu sista spiken i kistan för Barkarby Flygplats. Nära 100 flygmaskiner står utan hemvist och några reella alternativ finns inte. Klubben har sedan länge lagt ner ett intensivt arbete på att finna alternativa lösningar men att etablera en ny allmänflygplats är en tidsödande process.

Vi kan också konstatera att Stockholm, sveriges huvudstad nu står utan flygplats för allmänflyget. Läs mer på Barkarby Flygklubbs hemsida, www.barkarbyflygklubb.se


20100315

ÅRSMÖTE

Alla medlemmar i AOPA-Sweden kallas härmed till årsmöte den 24 aptril kl. 11.00. Mötet hålls i LidAirs lokaler, Bromma Flygplats.

Ladda ner årsmöteshandlingar här.


20100306

AOPA på AERO 2010 i Friedrichshafen

IAOPA (vår paraplyorganisation) kommer att dela bås med AOPA-Germany och AOPA-Switzerland under utställningen i Friedrichshafen nu i april. Utställningen är öppen 2010-04-08--11 IAOPA-Europa har samtidigt sitt ordinarie regionalmöte under lördagen den 10 april. IAOPA ordförande Craig Fuller, tillika VD i AOPA-US kommer att tala vid öppningscermonin, och dessutom närvara flera möten med olika myndigheter samt naturligtvis leda vårt möte. Man har nu beslutat att göra AERO-Friedrichshafen till en årlig show och man har koordinerat den med EAAs Sun-n-Fun som hålls strax efter i Lakeland, Florida. Årets utställning kommer att uppmärksamma IAOPAs arbete för lägre kostnader och enklare regler genom ett att antal presentationer och anföranden. Alla AOPA-medlemmar är välkomna att delta i vårt regionalmöte, men anmäl i så fall deltagandet till info@aopa.se. Se också mer information om utställningen på www.aero-expo.com/aero-en/visitors/news.php


20100211a

Nya tyska approach-avgifter

Vi har fått flera telefonsamtal och meddelanden om den tyska approach-avgiften. Först denna gäller endast stora internationella flygplatser, men är från DFS illa formulerad i de meddelanden som gått till svenska kunder.

Det man säger ”unit rate” är inte den avgift man skall betala, utan det är en faktor som skall gälla vid uträkningen av faktisk avgift. Den faktiska avgiften är t ex för 8.13 € för en Cessna 172m, 11.38 € för ett flygplan på 2 ton och för en PA34 blir det 17,88 €. Tidigare hade Tyskland en enhetlig avgift på ca 13 €.

Det har med andra ord blivit billigare för en Cessna 172. Dock gäller dessa avgifter VFR-trafik nu också från 2010-01-01. Mer info kan fås på AOPA-Germany hemsida (www.aopa.de)


100211b

Inga landningsavgifter för gäster hos Kristianstads Flygklubb Kristianstads flygklubb har kommit överens om ett landningsavtal med flygplatsbolaget, Kristianstad Airport AB (ESMK), som möjliggör att gäster både nationellt och internationellt kan landa på ESMK utan landningsavgift. Förutsättningen är att man anmäler i tornet att man skall besöka flygklubben och att man där gör en registrering att man varit där, det går bra att ringa och maila i förväg för info, men det är inte nödvändigt.

Avtalet har kommit till stånd genom förhandling mellan styrelsen och KAAB och gäller från och med den 1 sept 2009. Krfk och KAAB har gjort en överenskommelse om att gemensamt marknadsföra flygplatsen. Landningsavtalet är offentligt och kan erhållas om intresse finns. Viktiga kriterier i avtalet är att det gäller icke kommersiellt flyg samt att max MTOW är 2.5 ton.

Mer info fins på klubbens hemsida www.krfk.se.

20121331

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden