nylog-5.gif

 

                                                                    

Information | | Dokumentarkiv

    

   

  AKTUELLT

Årsmöte 

Årsmötet 2019 hölls den 6 aprill hos Hässlö Flygförening, Västerås Flygplats ESOW

Till ny kassör (eller som det står i stadgarna, skattmästare) valdes Robert Wagner

Övriga omvaldes.

Till suppleanter valdes: Staffan Eriksson, Thomas Alexandersson, Christer Wretlind

Till revisor valdes Sven Antvik och som ersättare Bertil Thörnberg

Efter årsmötet informerade Lennart Persson om föreningens aktiviteter, främst inom EASA.

Årsmöteshandlingar

Dokument från tidigare årsmöten

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden